La Tela Negra. AWAKE Revue

La Tela Negra

by Daniya Yunusova

photography Daniya Yunusova
style Diane Zhuravleva
model Milana @ Blossom Management
location Ufa, Russia