Alexandra. AWAKE Revue

Alexandra

by Evgeniy Petrushevskiy

producer Julia Alexandrova
photography Evgeniy Petrushevskiy
style Julia Alexanrova
makeup Nadezhda Shestakova
hair Marina Korabel
model Aleksandra