A Clockwork Orange. AWAKE Revue

A Clockwork Orange

by Evgeniya Golubeva

photography Evgeniya Golubeva
style Evgeniya Ozma
makeup Ekaterina Bodrova
hair Anastasiia Mukhutdinova
assistant Nataly Skvortsova
model Daria @ Lilas Models
location Moscow, Russia